ET EN
Eesti oma toodang! Firma PROSS valmistab pille ORFF ja rahvamuusika esitamiseks. Valida saab mitme erineva keeltearvuga kandle vahel.ORFF orkestri instrumentidest on saadaval käsimetallofonid ja sopran ksülofon. Valmimisjärgus on alt ja basspillid.