Kui teil on tulemas üritus või esinemine ning sooviksite seda salvestada nii helis või/kui ka pildis, saame tulla oma mobiilse salvestustehnikaga kohale.