ET EN
Praktiline arvutimuusika baaskoolitus
Kaasaegsete igapäevatöös kasutatavate arvutite võimekus ja vabavaraliste tarkvarade olemasolu teevad arvutimuusikast huvitatule kättesaadavaks varem vaid spetsiaalsete muusikastuudiote pärusmaaks olnud valdkonna. Nimetatud oskused on abiks muusikõpetajale tema töö sisukamaks muutmisel.Praktiline arvutimuusika baaskoolitus on mõeldud huvilisele, kel puudub varasem kogemus arvuti ja MIDI klaviatuuri abil arvutis muusika loomiseks, kuid kes soovib tutvuda fonogrammide loomise tehnikaga sekventserprogrammi ( ingl. sequencer ) abil.

Koolituse ( 3,5 tundi ) eesmärgiks on anda praktiline oskus töötamiseks sekventserprogrammi MIDI ridadega, mille tulemusena salvestab kursusel osaleja oma esimese fonogrammi.

Koolitus viiakse läbi vabavaralise tarkavara MuLAB abil, kuid kokkuvõtvas osas tutvustatakse ka teisi enimlevinud arvutimuusika programme nagu Logic ja Cubase.

Koolitusel osalemiseks on vajalik Mac OS X või Windowsoperatsioonisüsteemil töötav sülearvuti ( juhul, kui koolituse tellija soovib kasutada oma arvutiklassi, siis sobib ka lauaarvuti ), millel on sisseehitatud helikaart ja vaba vähemalt üks USB port.

Koolitusel osalejate maksimaalne arv on kuni 6 inimest.